Partiledarbloggen Asyl.nupartiet

Partiledarbloggen Asyl.nupartiet

Partiledarens blogg

Välkommen till min blogg där jag som partiledare i Asyl.nupartiet kommentera mera ingående aktuella ämnen.

Valet 2018

Partiledaren har ordetPosted by tomas Ekroth Wed, August 15, 2018 15:42:26

För att kunna rösta på Asyl.nupartiet i valet 9 september 2018 behöver man använda en blank valsedel och skriva partiets beteckning Asyl.nupartiet på den. Utöver det kan man skriva personnamn på den man röstar på, idag har vi endast två kandidater och dessa är Bernd Mussmann, partisekreterare och Tomas Ekroth, partiledare. Vidare så ställer vi endast upp i riksdagsvalet så det är enbart de gula valsedlarna som gäller för Asyl.nupartiet.

Till nästa val ska vi ha fått ordning på alla inkörningsproblem och vår partibeteckning ska då finnas registrerad och vi bör även ha fått till namnvalsedelar.

Tomas Ekroth, partiledare Asyl.nupartiet  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post9

Gör FNs barnkonvention till svensk lag

Partiledaren har ordetPosted by tomas Ekroth Sat, May 05, 2018 01:33:29
Regeringen har för avsikt att göra barn till papperslösa utan rätt till att gå i svensk skola. Detta är droppen som får bägaren att rinna över, det är dags att vi sätter ner foten. Jag menar att det är dags att vi gör barnkonventionen till svensk lag.

FNs barnkonvention §28 gör gällande att "Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis." Denna konvention ratificerades av Sverige redan 1990. Nu är det dags att göra att göra konventionen till svensk lagstiftning.

  • Comments(1)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post8

Åldersbedömningar

Partiledaren har ordetPosted by tomas Ekroth Thu, April 12, 2018 13:22:56

Åldersbestämning av ensamkommande flyktingar har nu kritiserats av i stort sett alla instanser som man kan tänka och kritiken är rakbladsvass. Migrationsverket har på förfalskade grunder tagit fram en metod för åldersbedömningar med hjälp av dels magnetröntgen och del av kontroll av visdomständernas mognad. Metoderna har visats ha haft en felaktig statistisk grund som de står på och är således helt felvisande, något som läkare påvisat från dag ett.

Nu är det dags att vi bestämmer oss för huruvida vi vill ha ett samhälle som på osakliga och direkt felaktiga grunder skickar tillbaka människor till ett land i krig och ond bråd död. För mig står det i varje fall klart att jag hellre friar än fäller för varför ska vi tvinga tillbaka ungdomar och barn till ett liv i krig när de väl börjat bygga sitt nya liv här och kommit igång med skolgången?

Ingen människa är illegal, det ligger inget brott bakom att söka asyl eller att fly sitt land.

Tomas Ekroth, partiledare
Asyl.nupartiet

Källor
Dagens arena
Dagens medicin

Metro  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post7

Invandrare eller asylsökande

Partiledaren har ordetPosted by tomas Ekroth Tue, April 10, 2018 14:49:01
I rollen som vice ordförande har jag nu tagit över rollen som partiledare samt även ordförande för asylnu.partiet fram till nästa stämma då vi har möjlighet att välja den vi anser vara mest passande för rollen. Jag känner därför att det är dags att vi börjar skruva upp hettan lite i partiet med några nya artiklar och annat material i personvalskampanjen. Jag börjar med att posta en artikel som jag även publicerat i ett annat format i motargument samt på min egna blogg http://lewjan.wordpress.com

Det hörs allt för ofta i debatten idag att vi tar emot allt för många invandrare i Sverige. Man pekar på statistiken för Sveriges totala invandrarmottagande och många försöker då bryta igenom debatten och protestera mot det oseriösa i detta retoriska grepp.

Begreppet invandrare är mångfacetterat och jag ska här ge mig i kast med att bena ut begreppet så gott det går samt att jag även kommer att försöka få reda i hur många människor det rör sig om inom respektive kategori.

Under 2016 hade vi en total invandring på 163 005 människor samtidigt hade vi en utvandring på 45 878 människor allt i enlighet med Migrationsverkets siffror. Av dessa 163 005 människor så var 28 939 asylsökande. Inom begreppet ryms även återinvandrande svenskar som utgör den näst största posten för 2016 på hela 15 318 människor, detta enligt SCBs siffror. Med enkel subtraktion får vi vid handen att 163005-28939-15318=118748 människor som inte är varken asylsökande eller återvändande svenskar. En mycket stor del del av gruppen invandrare utgörs av studerande från andra länder så många som 13 416 människor, denna siffra är dock för 2017, vilket man kan läsa mer om i migrationsverkets rapport om beviljade uppehållstillstånd.

Frågan vi därför bör ställa oss är vilka invandrare det är som vi anser är för många? Enligt statistiken så har vi alltså asylsökande som uppgick till 28939 personer av totalt 163005 invandrare år 2016 ä3 dessa nästan 29000 människor så många att man helt kan bortse från de övriga 119000 människorna som också går under kategorin invandrare som utgörs av gäststudenter och gästarbetare?

Migrationsverket
SCB
Migrationsverket, beviljade uppehållstillstånd


  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post6

Valet 2018

Partiledaren har ordetPosted by Bernd Mussmann Tue, March 27, 2018 20:34:16

Valet 2018

Varningstecken kommer med korta mellanrum flera mindre partier riskera hamnar under 4 % - gränsen och riskera hamnar utan riksdagen i höst.

Miljöpartiets regeringssamverkan med Socialdemokratin verkar inte betala sig med risk att åka ut.

Kristdemokraterna känner hur klockorna klämtar och ta Bert Karlsson till sin hjälp för att hålla sig kvar i riksdagen. I nödens stund gör man tydligen avkall på allt som är kristna värderingar.

Folkpartiet hoppas på ett mirakel och håller sig på mattan med samarbetet med SD för att inte oroar i onödan.Den stora frågan är om några småpartier åker ut ur riksdagen hur man skall kunna håller SD stången. SD kan blir det tredje eller andra största parti i riksdagen om det vil sig illa.


Asyl.nupartiet blir ofta anklagad att en röst är partiet är en bortkastad röst och gynnar SD. Frågan ställer sig utsökt hur man skall ser på de röster som de etablerade småpartier fått om de åker ut. Blir det nästan 4 % 8 % eller 12 % oaktad FI som iså fall blir bortkastade om man enbart ser till valet 2018.

Tänk om dessa småpartier istället kunde samlas under en gemensam hatt ett socialt och liberalt parti som kan samlas i mitten och utgöra en riktig maktfaktor i svensk politik. Det finns så mycket kunskap så mycket vettiga åtsikter i dessa småpartier utan att för den skull behöver blir radikala åt något håll.

Det har varit min tanke när jag bildade Asyl.nupartiet med tanke på att kunna blir en samlande kraft i mitten lagom i mitten där man kunde enas om en human politik främst runt flyktingpolitiken men såklart även i allt vad gäller lagom mittenpolitik som kan samsas och ger stöd åt både höger och vänster blocket. Ett parti som står fritt från blocken men kan spelar vågmästaren istället för SD.

Sverige skulle behöva ett stort mittenparti som stå fritt från båda blocken som för en human mittenpolitilk i mångfaldens intresse och som värna om den lilla människan. Sverige behöver en injektion för demokration som inte är fastlåst av gamla höger-vänster låsningar. Världen är för komplicerad för att enbart tänka folket mot kapitalet och idag även folket mot rasism och nazismen.

Asyl.nupartiets tanke är att både socialdemokrater, miljöpartister, kristdemokrater och liberaler kunde förenas i ett parti där det är högt i tak där humaniteten gäller flyktingspolitiken, mångfald, miljöfrågor, lagom blandning mellan privat och statlig inom såväl företagandet, sjukvården, skola och äldrevården. Alla lösningar behövs och kan fungera olika bra i olika situationer. Det finns inte en lösning som gäller för alla utan just ordet ”mångfald” är rättesnöret som gäller med beaktande av ett barn och kvinnoperspektiv. Ett parti där män och kvinnor verkar för lika villkor.

Vårt synsätt på demokrati inom partiet skiljer sig från andra partier. Vi är för direkt demokrati där olika röster kan blir hörda och där våra enskilda företrädare av väljarna skall röstar envar efter sitt tycke. Vi tror inte på en partipiska utan tror att en livlig debatt i riksdagen skall fälla avgörandet om en ny lag eller reform skall blir antagen eller inte. Därför vill vi att våra riksdagsmän i möjligaste mån skall röste självständigt. Nu är det förstås så att ett parti måste har någon sammanhållande fråga vilket för vår det är flyktingfrågorna.

Flyktingfråga är idag den mest diskuterade frågan i Riksdagen som skär rätt igenom alla partier. Frän högern som helst vill slippa allt vad som heter flyktingar och invandring till vänsterns som vill öppna sin famn för alla. Vårt parti ligger däremellan med en öppen inställning till migration och flyktingfrågor där vi anser att de som finns nu i Sverige skall i princip alla få stanna om inte rent kriminella skäl talar emot det. I framtiden skall partiet värna för en mycket human flyktingpolitik då vi anser att mångfalt och tillväxt av befolkningen i Sverige är en förutsättning för fortsatt rimligt välstånd för alla.

Sverige kan fortsätta med 2 block i politiken eller 3 block med en stark mitt som står utanför de båda blocken och kan samarbeta i olika frågor för att sträva efter ett humant , miljövänligt samhälle. Jag räknar inte SD som block men det kan blir det fjärde blocket som förenas sig med högerblocket och blir både dominerande och förödande för Sverige och svensk politik.

Alternativet är en splittrad mitt där småpartierna är dömda till undergång eller antingen närmar sig nationalsocialismen (nazismen) eller mot den socialistiska/kommunistiska sidan

I Europa växer nazismen vilket på många håll bygger broar mellan socialister och högerpartier. Det blir bra ibland eller förlamande som i Tysklands fall där det är varken eller i politiken. De fastigaste blir fattigare och de rika fortsätter att blir rikare. Inlåsningseffekten med en stor koalition är uppenbar.

Med tanke på utvecklingen i Sverige finns det möjlighet att välja en annan väg för att hålla rasismen och nazismen stången. Vissa tycker att socialister och kommunister måste blir starkare medans vi tror på samarbete mellan den liberala och sociala idén. Då inget av dagens partier har insett vidden i Migrationsfrågor och dess framtid för Sverige tror vi att Asyl.nupartiet med dess social-liberala inställning har en given plats i Sveriges politiska framtid.

Detta är troligen mitt sista inlägg på partiledarbloggen då jag nu lämnar över rodret till min efterträdare Tomas Ekroth som jag önskar att lycka till att föra partiet framåt med sikte inställt på en representation i riksdagen.

2018-03-27
Bernd Mussmann  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post5

Musk: Osannoligt att det inte blir ett tredje världskrig

Partiledaren har ordetPosted by Bernd Mussmann Mon, March 12, 2018 15:25:39

"ANP

Inte för att jag vill åka till Mars men det som är skrämmande är att vissa kapitalstarka i världen se det som en utväg att komma undan ett tredje världskrig. Bara tanken svindlar att de som är bland de rikaste har börjat ger upp världen för mänskligheten att överleva.

Många äro de faror som hotar världen i dag: Nazismen breder åter ut sig, islamisterna breder ut sig, Stormakternas krig i arabiska delen av världen som trappa upp konfliktnivån både mellan muslimer och kristna och mellan den kristna världen och muslimer.

Israels stormaktsambitioner där den militärar kraften växter i snabb takt på bekostnad av den muslimska världen som nu ser hur Israel befäster sitt land och tar strid mot arabvärlden och världssamfundet genom att gå sin egen väg med expolatering av palestinska områden och den skyddsmur som byggs runt Israel.

Skyddssvallar och murar kan både skydda mot omvärlden eller blir en fälla för det egna folket om man inte är så överlägset militärt som man anser sig vara. Att utmana den yttre fienden har visat sig fatal för många nationer som velat härska inte bara över sitt folk utan även över andra. Istället för samförståndslösningar väljer Staten Israel konfrontation och lämnar miljontals judar åt sitt öde i övriga världen som inte få plats bakom sina egna skydd.

När judar muslimer och kristna är spridda i världen och motssättningar mellan fasister, nazister och rassister eskalera i världen är det inte underligt att vissa försöker hitta en bakdörr för att lämna detta kaos som kommer blir verkligt med ett tredje världskrig. De vore väl inte orimligt att antar att även Mars skulle utsättas för att atomangrepp då jordens befolkning har svårt att se att just deras folk inte skulle gå vinnande ur striden.

Vad jag vill ha sagt är att vi håller på och bäddar för får egen undergång om vi inte sätter stopp för krigen i världen där konfliktnivåer trappas upp hela tiden mot var och en. Att människan hittar vågar att försvara sig visar varje terrororganisation som finns idag må det vara muslimer, nazister KKK eller "Whatever" Stormakterna kan aldrig vinna mot terrorn om man inte börja med freden hemma hos sig.
Vi kommer inte att stå och ser på utan folket i världen kommer att resa sig mot all form av tyranni de må vara kristna eller muslimer, de må vara demokrater eller nazister. Oberoende om man är ateist eller troende, pasifist eller våldsverkare så försvara de flesta sitt kött och blod, och du som inte tillhör de närmaste ligger risigt till. Det kan inge regering eller poliskår i världen ändrar på. Det finns bara en väg ut och det är fredlig samexistens mellan folken och mellan oliktänkande.

Kan vi inte det är vi dömda till undergång oberoende hur valet går i höst i Sverige eller annorstädes.
Världen är en produkt av sin tid av den ondska som finns i världen.

Partiledare i Asyl.nupartiet
Sveriges enda invandraparti


https://www.svd.se/1800-elon-musk-intar-scenen-i-austin
  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post4

Nu få det vara nog –

Partiledaren har ordetPosted by Bernd Mussmann Sun, March 11, 2018 10:43:03

Nu få det vara nog – vi tar skilsmässa från staten

”439 svenskar: Vi som kämpar för de ensamkommande har tappat tilltron till politiker, myndigheter och till landet”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vmzPnB/nu-ar-det-nog--vi-tar-skilsmassa-fran-staten

Något börjar hända i civilsamhället, många tror inte på de etablerade partiers vilja att värja om demokration om mänskliga rättigheter och skyddet för de som har det svårt i samhället.

Många är vi som kämpat i det fördolda för flyktingars rätt att stanna. Kämpat mot Migrationsverkets rättsosäkra asylutredningar, mot uppskrivningar mot ovetenskapliga medicinska bedömningar med överklaganden protester i demonstrationer på gator och torg utanför förvaren där våra ungdomar behandlas som politiska fångar.

Efter fyra år som god man och ledare för den ideella organisationen Hi-sweden kom jag till den slutsatsen som nu 439 svenskar skrivit under på att de tappat tron på staten och tar en skilsmässa.

En skilsmässa som jag tagit ut från de rådande politiska partierna och bildat Asyl.nupartiet vars avsikt det är att strida för asylsökandes rättigheter för icke svenskar rätt till ett bra liv i Sverige mot rasismen och mot nazismen som spridet sig som en cancersvulst i världen och Sverige.

En skilsmässa kan vara på olika sätt antingen inom det parlamentariska systemet genom att vara med och skapa ett nytt parti som driver de frågor som är aktuella i Asyl- och Migrationsfrågor eller så återstår det att ställa sig utanför staten med risk för anarki där formerna för protesterna mot det rådande systemet inte gå att styra.

Jag har än så länge inte gett upp hoppet att verka inom det demokratiska systemet som våra politika val utgör. Att till fullo ta avstånd från staten kan uppfattas som ett tomt hot, det skulle innebära att ställa sig utanför som medborgare, vägra betala skatter, vägra att foga sig till de samhällets regler som övervakas av polisen och blir en stat i staten som tillgriper det våld som det skulle innebära att ta avstånd från staten för att försvara sig själv mot staten.

Jag tror inte det är så dessa 439 svenskar protest skall uppfattas utan mer som ett hot mot att inte alltid följa de demokratiska regler som staten ställer upp. Man kan protestera på många sätt från demonstrationer till att avvika från kursplanen i skolan till att vägra övertid och låta blir att röstar på etablerade partier och agera offentligt mot det sjuka systemet som staten och dess institutioner representera idag. Det finns många käppar men kan sätta i hjulet på de som bestämmer för vårt samhälle är känslig. Det visar inte minst nazisternas framfart. Deras framfart kan antingen stoppas av ordningsmakten eller så kan folket själv ta saken i egen hand innan de blir för stora och skrämmer skiten ur massorna. Än så länger är Nazismen hanterbara, men i takt med att de infiltrera stat, kommun, militär, polis och andra statliga institutioner börjar tiden blir knapp om man vill sätta stopp för nazisternas framfart.

Före andra världskriget visade nazisterna sitt fylla tryne till fullo när de fick ca 30 % i parlamentet och började avskaffa demokratin och skakade världen i det mest avskyvärda världskrig som världen fått uppleva.

Gör inte om misstaget!

Idag står kampen mot nazismen fortfarande i det politiska finrummet även om den bruna sörjan visat sitt fula ansikter oftare och oftare utanför de parlamentariska dörrarna.


Att står upp mot nazismens är varje medborgares plikt om man vill undvika en slutgiltig uppgörelse med mänskligt lidande i stora mått. Denna gång lär Sverige inte kunna hålla sig utanför ett omfattande krig troligen ett inbördeskrig då massorna förhoppningsvis inte igen följer i nazismens fotspår.

Men med den våldsamma historia som Nazister har i bagaget och som de redan uppträder på gator och torg lär en våldsam uppgörelse inte kunna undvikas om inte de polisiära krafterna ta tag i nazisterna våldsamma uppträdende omgående medans tid är och våldet eskalera på ett sätt där polisen skydda sig själv istället för medborgarna.

Stoppa nazismen nu innan det är för sent

Låt flyktingana stanna i Sverige de behövs på alla fronter

2018-03-11
Bernd Mussmann  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post3

Är du mogen för revolution?

Partiledaren har ordetPosted by Bernd Mussmann Sat, March 10, 2018 11:02:31

Är du mogen för revolution?

Nöjda människor starta inga revolutioner.

Nöjda människor stoppa inte:

- utvisningar till Afghanistan

- en försämrad asylpolitik

- löntagarfonder

- låga pensioner

- rätten att vara sjuk

- försämringar i vården

- den tilltagande rasismens i de flesta partier och institutioner

- nazisterna i riksdagen och samhället där SD växer för varje mandatperiod

- bristerna i åldringsvården

- bristerna i skolan med mobbning

- våldet på våra gator

- nazister att bränna flyktingförlängningar

- den tilltagande kriminalititen både den ekonomiska och det fysiska våldet.


Revolution startas av de som inte är nöjda med de befintliga strukturerna i samhället.


Revolution startas av de som är tillräckligt förbannade för att bryta sig lös ur befintliga organisationer som gett upp hoppet till att skapa något nytt.

Hur annars skall man kunna tolka Nazisterna framfart?

Det politiska systemet värjde sig en stund och nu har Nazistern blivit rumsrena och börja diktera de andra partierna politik.

Är du tillräckligt förbannad för att följa med i vår revolution som Asyl.nupartiet startat?

Tillhör du den förbannande skaran av väljare som fått nog av:

- Utvisningar till Afghanistan

- Försämrad asylpolitiken

- Försämringar i pensioner som gör de flesta till
fattigpensionärer

- Försämringar i rätten att vara sjukskriven

- Försämringar i vården med för ständig
underbemanning och försämrade arbetsvillkor

- Den tilltagande rasismens i de flesta partier och
institutioner

- Tillväxten av nazisterna i riksdagen och samhället där
SD växer för varje mandatperiod

- Bristerna i åldringsvården med underbemanning,
undermålig mat till våra äldre

- Bristerna i skolan med mobbning otillräckliga
möjligheter för lärarna att stävja bråk mellan elever
och mot våld mot lärare.

- Våldet på våra gator där polisen inta en observerande
funktion istället för att ta tag med våldet

- Att nazister och rassister bränner flykting-
förlängningar

- Den tilltagande kriminalititen både den ekonomiska
och det fysiska våldet.Asyl.nupartiet har startad revolutionen nu är det upp till dig och visar att du är med oss. Det är upp till dig att visar att det finns en liten revolutionär även i dig som inte bara ta emot utan som faktiskt säger ifrån.

Än så länge är det långt fram till valdagen och ditt stöd kan du visa genom att följa vår sida på facebook ”asyl.nupartiet” som för varje följare ökar intresset för vår sak.

Vill du visa att ditt intresse är starkare kan du bli medlem i vår intresse- kampanjgrupp på facebook”Asyl.nupartiet Sverige” och är du övertygad och vill blir medlem i partiet så betala du in 100:- som medlemsavgift och då kan du vara med att både utforma politiken eller ställer upp som valbar kandidat till riksdagen eller kommunalvalet.

Det är du som avgör ditt engagemang din ”revolution” mot de etablerade partierna och det är din politiska övertygelse du kan slås för Asyl.nupartiet om du ha ren social och liberal värdegrund i botten och delar vår uppfattning att driva den mest generösa invandringspolitiken av alla politiska partier i riksdagen.

Vi välkomna dig som inte är nöjd med den förda politiken oberoende om du är M, C, FP, KD, MP eller S. Alla kan vi vara med och starta något nytt i mitten och förhoppningsvis vara det partiet som vitalisera riksdagsarbetet genom direkt demokrati som tillämpas av varje riksdagsledamot och inte av partiets åsikt.2018-03-10
Bernd Mussmann

Partiledare för Asyl.nupartiet  • Comments(0)//partiledarbloggen.asylnupartiet.se/#post2
Next »